Jouw naam

Wie wil je uitnodigen?

Schrijf hier jouw feedback op

  Feedback this page
Je bekijkt de content als

Privacy Verklaring

Privacy statement Be Your Best

Versie april 2019 (Download PDF)

Dit is het privacy statement voor Be Your Best van ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam. Lees het privacy statement zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt inzake het gebruik van de portal. Het algemene privacy statement van ABN AMRO Bank N.V. kun je hier vinden.

WELKE TYPE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Talentpool ABN AMRO

Als je inschrijft voor de Talentpool van ABN AMRO verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. E-mailadres
 4. LinkedInpagina (optioneel)
 5. Interessegebied

Wij verwerken de hierboven genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden

 1. Identificatie doeleinden.
 2. Samenstellen gebruikersstatistieken op geaggregeerd niveau.
 3. Je LinkedIn pagina gebruiken wij om potentieel interessante kandidaten voor ABN AMRO te selecteren. Deze wordt niet op jouw profiel getoond en andere leden van de community kunnen deze niet zien.
 4. Communicatie doeleinden ten behoeve van het uitnodigen voor events, het sturen van updates van het platform, of het delen van een artikel. Je kunt je afmelden voor updates door je uit te schrijven op de mailing updates.

Account Be Your Best

Als je een account aanmaakt op Be Your Best verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. E-mailadres;
 4. LinkedIn pagina (optioneel)

Als je ervoor kiest de volgende gegevens toe te voegen aan je profiel, dan verwerken wij deze gegevens ook van jou:

 1. Profielfoto
 2. Studiecategorie
 3. Geboortedatum;
 4. Verwacht jaar afstuderen
 5. Naam onderwijsinstelling

Wij verwerken de hierboven genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden

 1. Identificatie doeleinden.
 2. Samenstellen gebruikersstatistieken op geaggregeerd niveau.
 3. Je LinkedIn pagina gebruiken wij om potentieel interessante kandidaten voor ABN AMRO te selecteren. Deze wordt niet op jouw profiel getoond en andere leden van de community kunnen deze niet zien.
 4. Communicatie doeleinden ten behoeve van het uitnodigen voor events, het sturen van updates van het platform, of het delen van een artikel. Je kunt je afmelden voor updates door in je profiel aan te vinken waar je wel of geen updates over wilt ontvangen.
 5. Als je ervoor kiest gegevens toe te voegen hierboven genoemd onder e t/m i, gebruiken wij deze gegevens om ze op jouw profiel te kunnen tonen. Dit betekent dat deze gegevens dan zichtbaar zijn voor alle beheerders van de community.

Geen registratie

Wanneer je je niet inschrijft voor de Talent Pool van ABN AMRO en geen account registreert, verwerken wij geen gegevens van jou. Wel maken we gebruik van cookies. Lees hieronder bij het kopje ‘Cookies’ meer informatie hierover.

OP BASIS WAARVAN VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Toestemming: jouw profielfoto verwerken wij op basis van jouw toestemming. Let op: je kan jouw toestemming altijd intrekken. Dit kan door jouw profielfoto te verwijderen en een mail te sturen naar beyourbest@nl.abnamro.com met de vermelding dat je jouw toestemming voor het verwerken van jouw profielfoto wilt intrekken.

Uitvoering overeenkomst: jouw overige gegevens verwerken wij op basis van de overeenkomst die je met ons aangaat op het moment dat je je aanmeldt voor Be Your Best.

JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Voor de Be Your Best portal maakt ABN AMRO gebruik van een cloud serviceprovider. ABN AMRO heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceprovider, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

COOKIES

ABN AMRO maakt gebruik van Google Analytics waarmee we het gebruik van de Be Your Best portal meten. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen het meest interessant en gebruiksvriendelijk zijn. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Ook kunnen wij op die manier de Be Your Best portal optimaliseren.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

ABN AMRO blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan deze portal. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht met de vindplaats van het gewijzigde privacy statement en vanaf welke datum het nieuwe privacy statement van kracht is. Ben je niet akkoord met de wijzigingen? Stop dan met het gebruik van Be Your Best. Als je je account wilt laten verwijderen dan kun je een mail sturen naar beyourbest@nl.abnamro.com met het verzoek je account te verwijderen.

WELKE RECHTEN HEB JE?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht op rectificatie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Lees meer hier over deze rechten en hoe je deze rechten kunt uitoefenen in het algemene privacy statement van ABN AMRO.

BEWAARTERMIJNEN

De gegevens die ten behoeve van de Be Your Best Portal worden verwerkt worden volgens ons bewaartermijnbeleid bewaard. Persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van de doeleinden van Be Your Best en de wettelijke termijnen waaraan ABN AMRO gebonden is. Als je een verzoek indient per e-mail (beyourbest@nl.abnamro.com) om je profiel te verwijderen,  worden alle persoonsgegevens verwijderd met uitzondering van de persoonsgegevens die wij moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

HEB JE EEN KLACHT OF IS IETS ONDUIDELIJK?

Als je privacy vragen hebt over dit platform kun je een e-mail sturen naar privacy.office@nl.abnamro.com. Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de afdeling Klachtenmanagement klachtenmanagement@nl.abnamro.com. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Student of Starter?

Om je de content te laten zien die het beste bij jou past, kies hieronder tussen "Student" of "Starter"

Student

Ben je nog vollop bezig met je studie? En moet je nog niet denken aan werken? Klik dan hier!

Starter

Ben je al rond het einde van je studie? Of is het papiertje al binnen? Klik dan hier!