Jouw naam

Wie wil je uitnodigen?

Schrijf hier jouw feedback op

  Feedback this page

Privacy Verklaring

Privacy statement Be Your Best

Versie mei 2018 (Download PDF)

Dit is het privacy statement voor Be Your Best van ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav
Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam. Lees het privacy statement zorgvuldig voor je bepaalde keuzes
maakt inzake het gebruik van de portal. Het algemene privacy statement van ABN AMRO Bank N.V. kun
je hier vinden.

WELKE TYPE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Als je gebruik maakt van de Be Your Best portal verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Geboortedatum;
 4. E-mail adres;
 5. LinkedIn pagina.

Als je ervoor kiest de volgende gegevens toe te voegen aan je profiel, dan verwerken wij deze gegevens
ook van jou:

 1. Profielfoto
 2. Studiestad
 3. Studiefase
 4. Onderwijsinstelling
 5. Studiecategorie
 6. Studie
 7. Beginjaar studie
 8. Verwacht jaar afstuderen
 9. Naam onderwijsinstelling
 10. Een persoonlijke tekst in het vakje ‘over mij’

OP BASIS WAARVAN VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Toestemming: jouw profielfoto verwerken wij op basis van jouw toestemming. Let op: je kan jouw
toestemming altijd intrekken. Dit kan door jouw profielfoto te verwijderen en een mail te sturen naar
beyourbest@nl.abnamro.com met de vermelding dat je jouw toestemming voor het verwerken van jouw
profielfoto wilt intrekken.

Uitvoering overeenkomst: jouw overige gegevens verwerken wij op basis van de overeenkomst die je met
ons aangaat op het moment dat je je aanmeldt voor Be Your Best.

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken de hierboven genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden

 1. Identificatie doeleinden.
 2. Samenstellen gebruikersstatistieken op geaggregeerd niveau.
 3. Het kunnen selecteren van potentieel interessante kandidaten voor ABN AMRO.
 4. Het gebruik van een profielfoto zorgt voor meer herkenbaarheid tussen de community leden
  zodat de contacten makkelijker worden gelegd tijdens events.
 5. Communicatie doeleinden ten behoeve van het uitnodigen voor events, het sturen van updates
  van het platform, of het delen van een artikel. Je kunt je afmelden voor updates door in je profiel
  aan te vinken waar je wel of geen updates over wilt ontvangen.
 6. Je LinkedIn pagina gebruiken wij om je aanmelding goed te keuren. Deze wordt niet op jouw
  profiel getoond en andere leden van de community kunnen deze niet zien.
 7. Als je ervoor kiest gegevens toe te voegen hierboven genoemd onder f t/m o, gebruiken wij deze
  gegevens om ze op jouw profiel te kunnen tonen. Dit betekent dat deze gegevens dan zichtbaar
  zijn voor alle leden van de community.

JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Voor de Be Your Best portal maakt ABN AMRO gebruik van een cloud service provider. ABN AMRO
heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceprovider, waaronder het
vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

COOKIES

ABN AMRO maakt gebruik van Google Analytics waarmee we het gebruik van de Be Your Best portal
meten. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen het meest interessant en gebruiksvriendelijk zijn. De
statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Ook kunnen wij op
die manier de Be Your Best portal optimaliseren.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

ABN AMRO blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten
toevoegen aan deze portal. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden
verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht met de vindplaats van het gewijzigde privacy
statement en vanaf welke datum het nieuwe privacy statement van kracht is. Ben je niet akkoord met de
wijzigingen? Stop dan met het gebruik van Be Your Best. Als je je account wilt laten verwijderen dan kun
je een mail sturen naar beyourbest@nl.abnamro.com met het verzoek je account te verwijderen.

WELKE RECHTEN HEB JE?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht op rectificatie, wissing, beperking,
gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Lees meer hier over deze rechten en hoe je deze rechten kunt
uitoefenen in het algemene privacy statement van ABN AMRO.

BEWAARTERMIJNEN

De gegevens die ten behoeve van de Be Your Best Portal worden verwerkt worden volgens ons
bewaartermijnbeleid bewaard. Persoonsgegevens worden bewaard ten behoeven van de doeleinden van
Be Your Best en de wettelijke termijnen waaraan ABN AMRO gebonden is. Als je je een verzoek indient
per e-mail (beyourbest@nl.abnamro.com) om je profiel te verwijderen, worden alle persoonsgegevens
verwijderd met uitzondering van de persoonsgegevens die wij moeten bewaren op grond van een
wettelijke verplichting.

HEB JE EEN KLACHT OF IS IETS ONDUIDELIJK?

Als je privacy vragen hebt over dit platform kun je een e-mail sturen naar privacy.office@nl.abnamro.com.
Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Dan kun je een klacht
indienen bij de afdeling Klachtenmanagement klachtenmanagement@nl.abnamro.com. Ook heb je het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(PDF-versie)

Ben jij al klaar voor de arbeidsmarkt?

Beantwoord de vier stellingen hieronder om te kijken welke boosters op jou van toepassing kunnen zijn.

Swipe om te beantwoorden

Jouw resultaat

Top dat deze punten in orde zijn:

Wil je BeYourBest gaan inzetten om jezelf voor te bereiden op de arbeidsmarkt? Maak dan een account aan om je voortgang bij te houden!

Be Your Best helpt je graag deze punten te verbeteren:

Mooi dat je al zo ver bent met je onwtikkeling. Wil je weten wat je bij ABN Amro kunt doen? Bekijk dan vooral even de ABN Amro Booster!

Ik ben Chad, stel hier je vraag...